SANDRA KŁOS

Terapia Somatic Experiencing (SE)

Czym jest Terapia Somatic Experiencing Terapia Somatic Experiencing (SE)?

Terapia Somatic Experiencing (SE) jest formą terapii, która koncentruje się na procesach somatycznych i psychologicznych związanych z traumą oraz jej wpływie na organizm człowieka. Metoda SE została opracowana przez Petera Levine’a, psychologa i terapeutę specjalizującego się w leczeniu traumy.

SE zakłada, że traumatyczne doświadczenia mogą prowadzić do utrzymujących się objawów i zaburzeń, które wpływają na funkcjonowanie człowieka na poziomie ciała, umysłu i emocji. Terapia SE opiera się na założeniu, że ciało posiada wrodzone mechanizmy samoregulacji, które mogą być wykorzystane do przetwarzania traumy.

W trakcie terapii SE terapeuta wspiera Klienta w eksplorowaniu jego wewnętrznego doświadczenia, zwracając szczególną uwagę na fizyczne odczucia, reakcje i zmiany w ciele. Klient jest zachęcany do uważnego obserwowania swoich wrażeń fizycznych i emocjonalnych, a następnie do stopniowego uwalniania blokad i naprężeń związanych z traumą.K

superwizja
Grecka litera Psi jest symbolem psychologii

Odkryj korzyści spotkań z psychoterapeutą

Korzyści spotkań z terapeutą mogą być niezwykle różnorodne i wpływać na wiele aspektów naszego życia. Praca terapeutyczna może przynieść trwałe i pozytywne zmiany, zarówno na poziomie osobistym, jak i emocjonalnym.
Oto dłuższa lista korzyści, jakie można osiągnąć dzięki terapii:

Lub zadzwoń 508-134-448 

Jak przebiega spotkanie z psychoterapeutą?

Terapia rozpoczyna się trzema spotkaniami umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat Klienta. Po tych trzech spotkaniach Klient i terapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii. Sesja psychoterapii zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu, w stałym terminie. Czas trwania to 50 minut.
Terapia opiera się na dialogu. Usiądziemy naprzeciw siebie i powiesz mi, co Cię sprowadza do gabinetu. Będziesz mieć możliwość doświadczania swoich emocji, odbierania sygnałów z ciała i wysłuchania informacji zwrotnych. Zaprosisz mnie do swojego świata, a ja będę uważnym i szanującym Twoją prywatność gościem.

Jedną z najważniejszych potrzeb jest tworzenie relacji międzyludzkich. To, jak je nawiązujemy i utrzymujemy z innymi, kształtuje się na podstawie naszych wczesnych doświadczeń w relacjach z ważnymi dla nas osobami. To prawda, że przeszłości nie można zmienić. Można jednak sprawić, że nie będzie determinować tego, co jest teraz i co będzie w przyszłości.

Co wyróżnia

Terapię Somatic Experiencing Terapia Somatic Experiencing?

Terapia Somatic Experiencing (SE) wyróżnia się kilkoma cechami, które stanowią jej istotę i odróżniają ją od innych form terapii traumatycznych. SE przykłada szczególną wagę do somatycznego aspektu traumy, rozumiejąc, że traumatyczne doświadczenia wpływają na reakcje fizyczne organizmu i są przechowywane w ciele. Terapia koncentruje się na rozumieniu i uwolnieniu napięć oraz energii związanej z traumą, które są obecne w ciele Klienta.

W terapii SE duży nacisk kładzie się na wewnętrzne doświadczenia Klienta. Terapeuta zachęca Klienta do uważnego obserwowania swoich odczuć fizycznych, emocji i myśli. Poprzez skoncentrowaną uwagę na wewnętrznych doświadczeniach, terapia SE pomaga Klientowi lepiej zrozumieć traumę i proces zdrowienia.

SE opiera się na założeniu, że organizm posiada wrodzone zdolności do samoregulacji, które mogą być wykorzystane do przetwarzania traumy. Terapeuta SE wspiera Klienta w identyfikowaniu i mobilizowaniu tych naturalnych mechanizmów, takich jak drżenie, rozluźnianie mięśni czy prawidłowe oddychanie.

Masz pytania odnośnie spotkania?

Napisz lub zadzwoń

Sandra Kłos - ZnanyLekarz.pl