SANDRA KŁOS

Psychoterapia Warszawa

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą pomocy, której celem jest rozwiązywanie problemów o podłożu psychicznym przy pomocy technik terapeutycznych i relacji z psychoterapeutą. Często mówi się, że psychoterapia jest „leczeniem przez rozmowę”. Faktycznie, jest to szczególna forma dialogu – nastawionego na poznanie samego siebie oraz zrozumienie mechanizmów i powtarzających się schematów.

W mojej pracy wykorzystuję różnorodne techniki terapeutyczne, które pozwoliły mi uzyskać pozytywne rezultaty u wielu pacjentów. Jednak moje podejście nie opiera się jedynie na technikach – budowanie specjalnej relacji z pacjentem jest dla mnie niezwykle istotne. Wierzę w znaczenie empatii, zaufania i wzajemnego szacunku, które tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi i zmianie.

Cieszę się, że mogę wspierać osoby w Warszawie i pomagać im odnaleźć drogę do zdrowia i harmonii. Moje podejście jest spersonalizowane i dostosowane do unikalnych potrzeb każdego pacjenta. Niezależnie od tego, czy dotyczy to lęków, depresji, trudności w relacjach czy traumy, zawsze staram się zapewnić bezpieczne miejsce, w którym można otwarcie wyrazić swoje uczucia i myśli.

Grecka litera Psi jest symbolem psychologii

Odkryj korzyści spotkań z psychoterapeutą

Korzyści spotkań z terapeutą mogą być niezwykle różnorodne i wpływać na wiele aspektów naszego życia. Praca terapeutyczna może przynieść trwałe i pozytywne zmiany, zarówno na poziomie osobistym, jak i emocjonalnym.
Oto dłuższa lista korzyści, jakie można osiągnąć dzięki terapii:

Lub zadzwoń 508-134-448 

Jak przebiega spotkanie z psychoterapeutą?

Terapia rozpoczyna się trzema spotkaniami umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat Klienta. Po tych trzech spotkaniach Klient i terapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii. Sesja psychoterapii zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu, w stałym terminie. Czas trwania to 50 minut.
Terapia opiera się na dialogu. Usiądziemy naprzeciw siebie i powiesz mi, co Cię sprowadza do gabinetu. Będziesz mieć możliwość doświadczania swoich emocji, odbierania sygnałów z ciała i wysłuchania informacji zwrotnych. Zaprosisz mnie do swojego świata, a ja będę uważnym i szanującym Twoją prywatność gościem.

Jedną z najważniejszych potrzeb jest tworzenie relacji międzyludzkich. To, jak je nawiązujemy i utrzymujemy z innymi, kształtuje się na podstawie naszych wczesnych doświadczeń w relacjach z ważnymi dla nas osobami. To prawda, że przeszłości nie można zmienić. Można jednak sprawić, że nie będzie determinować tego, co jest teraz i co będzie w przyszłości.

Sandra Kłoś - Psychoterapia Warszawa Centrum

Integracyjne podejście do psychoterapii

Tworzenie nowych rozwiązań poprzez połączenie nurtów terapeutycznych

Pracuję łącząc kilka różnych nurtów. Są to między innymi Gestalt, SE, EFT, IFS, Brainspotting. Dostosowuję sposób pracy indywidualnie do potrzeb Klienta. Patrzę na człowieka jako całość i dążę do zintegrowania pięciu wymiarów egzystencji – emocjonalnego, racjonalnego, cielesnego, duchowego i relacji z innymi. Dzięki doświadczeniom wyniesionym z sesji, Klient może wzbogacać swoje codzienne życie o nowe rozwiązania.

Dla nurtów psychoterapeutycznych, którymi się posługuję, najważniejsze są:

  • relacja, która tworzy się między Klientem a terapeutą – jest oparta na zaufaniu i więzi, pozwalającej na zachowanie bezpiecznych warunków do pracy terapeutycznej
  • skupienie się na „tu i teraz”, czyli doświadczenie swoich emocji, pragnień, potrzeb i przeżywanych trudności w teraźniejszości
  • całościowe spojrzenie na człowieka, czyli połączenie ciała, psychiki i umysłu
  • poszerzanie świadomości z różnych sfer przeżyć: emocji, myśli i ciała
  • zwrócenie uwagi na fenomen Klienta, czyli na niepowtarzalność każdego człowieka

Nadrzędnym celem psychoterapii jest osiągnięcie dojrzałości, wzmocnienie swoich potrzeb i umiejętności ich zaspakajania oraz wzrost potencjału Klienta.

Masz pytania odnośnie spotkania?

Napisz lub zadzwoń

Sandra Kłos - ZnanyLekarz.pl